Zakład Studiów nad Niemcami - spotkania otwarte
 

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebrania zakładu:

  • 14.03.2017 - dr Paweł Popieliński: Co osiągnęła a czego nie mniejszość niemiecka w Polsce podczas 25-lat swojego oficjalnego istnienia?

  • 04.04.2017 – dr hab. Wanda Jarząbek: RFN wobec praw człowieka w PRL 1975-1978.

  • 09.05.2017 - mgr Piotr Andrzejewski: Teoria kolonialna jako sposób interpretacji relacji polsko-niemieckich.

  • 06.06.2017 – prof. dr hab. Piotr Madajczyk: Nowe prace na temat mniejszości niemieckiej w Polsce.