Zakład Studiów nad Niemcami

Kierownik: prof. zw. dr hab. Piotr Madajczyk

-prof. nadz. dr hab. Wanda Jarząbek

-prof. nadz. dr hab. Robert Traba

-dr Paweł Popieliński

-dr Joanna Szymoniczek

-mgr Piotr Andrzejewski

Stałe obszary badawcze
• Polityka zagraniczna oraz polityka bezpieczeństwa Niemiec od 1945 r.
• Kwestia niemiecka w polityce międzynarodowej od 1945 r.
• Stosunki polsko-niemieckie od 1945 r.
• Pamięć zbiorowa w zjednoczonych Niemczech i w Polsce.
• Wypędzenia i przesiedlenia ludności Polski i Niemiec w czasie i po II wojnie światowej oraz ich miejsce w pamięci zbiorowej obu narodów.
• Mniejszość niemiecka w Polsce.

 

Projekty naukowe

Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu drugiej wojny światowej w Polsce. Projekt ten został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/D/HS5/05340 (więcej).

 

Seminaria naukowe
Wyniki badań prowadzonych przez Zakład są publikowane w „Roczniku Polsko-Niemieckim" oraz w materiałach pokonferencyjnych. Pracownicy Zakładu przygotowują również ekspertyzy, diagnozy oraz opinie naukowe na potrzeby polskiej służby dyplomatycznej i gospodarki. W 50. rocznicę wydarzeń 1956 roku Zespół (we współpracy z Federalną Fundacją ds. Badań nad Dyktaturą SED) zorganizował konferencję międzynarodową pt. „Rok 1956 i jego echa w Europie". Konferencja była okazją do spojrzenia na znaczenie wydarzeń 1956 r. z dłuższej perspektywy oraz ocenienia ich znaczenia dla Polski i jej sąsiadów w procesie przemian demokratycznych w drugiej połowie XX w.

 

Pliki do pobrania

  • Prof. dr hab. Piotr Madajczyk "Reakcje w Niemczech na kryzys na Ukrainie i aneksję Krymu", Zakład Studiów nad Niemcami ISP PAN, zebranie 17 czerwca 2014 roku. (Pobierz plik mp3)
  • P. Madajczyk, P. Popieliński (Hrsg.), Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und „Piecemeal-Pragmatismus“, ISP PAN, Warschau 2014. (Pobierz plik PDF)

Współpraca

 

Udział w projektach

  •  Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze (więcej).