Zakład Porównawczych Badań Postsowieckich

Kierownik: VACAT

 


Stałe obszary badawcze
• Procesy transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej i w byłym Związku Sowieckim.
• Modernizacja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej i w byłym Związku Sowieckim.
• Rekonstrukcja interesu narodowego Rosji i jej polityki zagranicznej.
• Rekonstrukcja ładu instytucjonalnego w dyskursie i w praktyce politycznej państw postsowieckich.
• Specyfika rozwoju politologii w państwach postsowieckich.
• Sowiecka polityka zagraniczna i rozwój stosunków polsko-sowieckich.

Głównym celem badawczym jest rekonstrukcja ładu instytucjonalnego w państwach postsowieckich i w Europie Środkowo-Wschodniej.