Zakład Europy Środkowo-Wschodniej

Kierownik: prof. zw. dr hab. Wojciech Roszkowski

-prof. zw. dr hab. Wojciech Materski
-prof. nadz. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek

-dr Paulina Codogni
-dr Paweł R. Kowal

-dr Konrad Świder


Stałe obszary badawcze
• Najnowsza historia poszczególnych krajów regionu (Albania, Białoruś, Bułgaria, Mołdawia, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry, kraje bałtyckie, kraje byłej Jugosławii).
• Transformacja ustrojowa w regionie.
• Współpraca regionalna.
• Europa Środkowo-Wschodnia a stosunki transatlantyckie.


Zespół opracował Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XXX wieku, wydany w 2004 r. Angielska wersja publikacji ukazała się w 2008 r. Książka zawiera około 2 tys. haseł dotyczących najwybitniejszych postaci tego regionu i okresu z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Białorusi, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Albanii i krajów dawnej Jugosławii. Wyczerpujące hasła odzwierciedlają złożoną historię tego regionu. Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w konferencjach krajowych i zagranicznych. Zespół regularnie odbywa otwarte zebrania naukowe oraz współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Od 1993 r. zespół publikuje regularnie rocznik „Europa Środkowo-Wschodnia", zawierający analizę wydarzeń zachodzących w krajach regionu, a także
syntezę zmian ekonomicznych i społeczno-politycznych.
Prof. dr hab.
Wojciech Roszkowski jest redaktorem naczelnym, a prof. dr hab. Jan Kofman zastępcą redaktora naczelnego wydawanego przez Instytut półrocznika „Studia Polityczne".