Zakład Europeistyki - Seminaria naukowe
 

    

ZAPROSZENIE

 

Niniejszym serdecznie zapraszam na otwarte seminaria naukowe Zakładu Europeistyki ISP PAN w semestrze wiosennym w roku akademickim 2016/2017, które – tak jak dotychczas – odbywają się we wtorki o godzinie 11:30 – 13:30 w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotem prezentacji i dyskusji na kolejnych seminariach będą:

 

 • 21.II.2017 r. – Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer przedstawi konspekt monografii nt. Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016.

 • 28.II.2017 r. – Mgr Joanna Ziółkowska wygłosi referat pt. Pozycja parlamentów narodowych w czasie kryzysu w strefie euro – nowy wymiar deficytu demokracji?

 • 07.III.2017 r. –  Dr Beata Jagiełło wygłosi referat pt. Relacje Unia Europejska – kraje muzułmańskie.

 • 14.III.2017 r. – Dr Krzysztof Garczewski wygłosi referat pt. Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki.

 • 21.III.2017 r. –  Mgr Marta Rojewska przedstawi wyniki badań nad rozprawą doktorską nt. Problem aktualności federalistycznych koncepcji integracji europejskiej na początku XXI wieku.

 • 28.III.2017 r. – Dr Paweł Olszewski przedstawi recenzję książki pt. The EU and the world: players and policies post-Lisbon.

 • 04.IV.2017 r. –  Sprawy organizacyjne, m. in. omówienie stanu przygotowań do konferencji naukowej, która odbędzie się 25 maja 2017 roku nt. Zróżnicowana integracja Europy w kontekście 60-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich w 1957 roku.

 • 11.IV.2017 r. –  Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki wygłosi referat pt.  Cztery kamienie węgielne instytucjonalizmu.

 • 25.IV.2017 r. – Dr Krzysztof Strzałka wygłosi referat pt. Polska i jej polityka zagraniczna w obiektywie włoskich kół opiniotwórczych po 2010 r.

 • 09.V.2017 r. –  Mgr, ppłk Mariusz Rukat wygłosi referat pt. Rola i wpływ Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej na rozwój współczesnej polityki bezpieczeństwa ChRL.

 • 16.V.2017 r. –  Prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski wygłosi referat pt. Łużyczanie. Historia i przyszłość słowiańskiego narodu bez państwa.

 • 23.V.2017 r. – Dr Beata Piskorska wygłosi referat nt. Implikacje Globalnej Strategii dla dyplomacji UE: realistyczna, czy idealistyczna meta- narracja?

 • 30.V.2017 r. – Mgr Mateusz Czasak przedstawi założenia, tezy, hipotezy i pytania badawcze pierwszego rozdziału pracy doktorskiej pt. Rola Niemiec i Francji w genezie i rozwoju
  Unii Europejskiej (1992-2016).

 • 06.VI.2017 r. – Dr Jakub Wódka omówi przygotowywaną do druku monografię pt. Turcja jako średnia potęga. Ujęcie behawioralne.

 • 13.VI.2017 r. – Dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosi referat pt. Ukraina w trzech odsłonach.

 • 20.VI.2017 r. – Dr Daria Orzechowska-Słowikowska wygłosi referat pt. Wybory prezydenckie we Francji - przebieg, wyniki i implikacje dla Francji.

 • 27.VI.2017 r. – Dr Dominika Mikucka-Wójtowicz wygłosi referat pt. Europeizacja partii i systemów politycznych państw postjugosłowiańskich.

           

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem,

Kierownik Zakładu Europeistyki

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer