Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy
 

Kierownik: prof. zw. dr hab. Ewa Nalewajko

-prof. nadz. dr hab. Irena Pańkow

-dr Witold Betkiewicz
-dr Anna Radiukiewicz

-dr Michał Kotnarowski
-mgr Paweł Maranowski


Stałe obszary badawcze


W badaniach prowadzonych przez członków zespołu stale obecna jest problematyka elit politycznych, definiowanych szeroko, jako osoby zajmujące naczelne stanowiska w strategicznych organizacjach politycznych, administracyjnych, biznesowych, kulturalnych i społecznych. Wiele miejsca zajmują studia nad elitami centralnymi, w skład których wchodzą przede wszystkim parlamentarzyści i liderzy partii politycznych, badane są ich struktura, kanały rekrutacji, systemy wartości a także związki między cechami społecznymi a dostępem do elity i funkcjonowaniem w jej obrębie. Nowy obszar stanowią analizy centralnej elity administracyjnej, badanej zarówno od strony jej społeczno-demograficznego obrazu, relacji z elitą polityczną oraz sposobów działania. Rozszerzeniem perspektywy jest włączenie w obszar zainteresowań badawczych elit niższego szczebla (powiatowych, wielkomiejskich i wojewódzkich), które są traktowane zarówno jako samodzielny przedmiot badania oraz jako pośrednik między elitami narodowymi (centralnymi) a obywatelami.

 

Seminaria naukowe

 

Polscy urzędnicy administracji centralnej: autostereotypy, kariery i ścieżki działania”

Zapraszamy na seminarium naukowe organizowane przez Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy ISP PAN pt. „Polscy urzędnicy administracji centralnej: autostereotypy, kariery i ścieżki działania”. Seminarium, obok prezentacji wyników badań i wymiany doświadczeń, ma również na celu rozbudowywanie i umacnianie sieci współpracy pomiędzy badaczami administracji wykorzystującymi perspektywy właściwe różnym obszarom nauk społecznych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 dnia 5.XII.2014r. w Warszawie, w sali konferencyjnej Collegium Civitas (PKiN, plac Defilad 1). W razie pytań prosimy o kontakt: radiukiewicz@isppan.waw.pl


Pobierz
harmonogram seminarium oraz abstrakty w plikach PDF.

 

 

 ●●●

Tytuł projektu

Kierownik Projektu

Okres realizacji

Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości, relacje

prof. nadz. dr hab.

Ewa Janina Nalewajko

2012-2015