Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych

Kierownik: prof. zw. dr hab. Antoni Z. Kamiński

- dr Tomasz Paszewski

- dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska

- mgr Grzegorz Gałczyński


Stałe obszary badawcze
• Doktrynalne i instytucjonalne podstawy polityki bezpieczeństwa Polski.
• Uwarunkowania ustrojowe wydolności strategicznej państw, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, oraz globalna struktura bezpieczeństwa.
• Ewolucja struktur Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz interesów poszczególnych państw europejskich wobec tej polityki.
• Rozwój sytuacji polityczno-gospodarczej na wschodzie Europy.


P
liki do pobrania (PDF)