Zakład Azji i Pacyfiku
Centrum Badań Azji Wschodniej  (więcej)
 

Kierownik: prof. zw. dr hab. Waldemar J. Dziak
-prof. nadzw. dr hab. Adam Burakowski

-mgr Katarzyna Golik

-mgr Marta Tomczak


Stałe obszary badawcze
Zainteresowania badawcze członków zespołu koncentrują się wokół tematu: „Przemiany społeczno-polityczne oraz instytucjonalne w Azji Wschodniej" z szerokim uwzględnieniem stosunków międzynarodowych w regionie. Od początku główny nacisk w pracach badawczych został położony na stosunki polityczne i gospodarcze państw regionu z Rzeczpospolitą Polską.
Głównym celem badań zespołu jest przybliżenie polskim elitom politycznym, intelektualnym, naukowym i gospodarczym wciąż w Polsce mało znanej problematyki wielkich przemian dokonujących się w regionie Azji Wschodniej oraz ich konsekwencji dla stosunków gospodarczych i politycznych z Polską.
Głównymi metodami badawczymi są analizy dokumentów i materiałów archiwalnych, a także aktualnej literatury przedmiotu, w tym również najnowszych analiz oraz ekspertyz politycznych i gospodarczych powstających w krajowych i zagranicznych ośrodkach analitycznych. Zakład współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w Chińskiej Republice Ludowej, na Tajwanie, w obu Republikach Korei oraz w Japonii i Indonezji.