Zakład Analiz Problemów Wschodnich Zakład Europy Środkowo-Wschodniej
Zakład Azji i Pacyfiku-Centrum Badań Azji Wschodniej Zakład Filozofii Polityki
Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Zakład Badań Organizacji Not-For-Profit Zakład Porównawczych Badań Postsowieckich
Zakład Badań Porównawczych nad Polityką Zakład Przemian Społecznych i Gospodarczych
Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Zakład Studiów nad Niemcami
Zakład Dziejów Ziem Wschodnich Zakład Systemów Społeczno-Politycznych
Zakład Europeistyki