Sprawozdania z działalności naukowej ISP PAN w latach 2005 -2016
Warszawa, luty 2017

Pliki w formacie PDF

ROK 2016 ROK 2010
ROK 2015 ROK 2009
ROK 2014 ROK 2008
ROK 2013 ROK 2007
ROK 2012 ROK 2006
ROK 2011 ROK 2005