Zakończone postępowania awansowe
(pliki PDF)
Przewody doktorskie Postępowania habilitacyjne Postępowania profesorskie

1. Mgr Adam Kęska

  
 Tytuł pracy: Podstawowe metody opisu
    statystycznego zmiennych porządkowych.

   
   
Promotor: dr hab. Aleksander Manterys,
    prof. ISP PAN 

1. Dr Dariusz Libionka

2. Mgr Krzysztof Kamil Sajewski

Tytuł pracy:
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stabilizacji systemu  politycznego  w KRLD.

   
Promotor: prof. dr hab. Waldemar J. Dziak

Promotor pomocniczy: dr Konrad Świder

 

2. Dr Mikołaj Cześnik

 

3. Mgr Anna Małgorzata Machcewicz


Tytuł pracy: Strajki w Trójmieście w sierpniu 1980 r. Geneza i mechanizmy buntu społecznego


Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke

Promotor pomocniczy: dr Adam Leszczyński

 

3. Dr Piotr Kownacki

 

4. Ewa Aleksandra Pejaś (27.03.2015)


Tytuł pracy:Socjalizm demokratyczny w myśli politycznej Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939
.

(nauki o polityce)


promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke

promotor pomocniczy: dr Piotr Osęka

4. Dr Marek Gałęzowski

 

    5. Mgr Adrian Chojan (25.01.2013)

 

Tytuł pracy: Polityka zagraniczna Polski w dobie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007). Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer

Promotor pomocniczy: dr Jakub Wódka

5. Dr Irena Pańków

 

6. Tomasz Piotr Kozłowski (29.01.2016)


Tytuł rozprawy: Jak powstała „Solidarność”? Mobilizacja rewolucyjnego ruchu społecznego w 1980 r.(nauki o polityce).

promotor: prof. dr hab. Marcin Kula
promotor pomocniczy: dr Krzysztof Persak

6. Dr Irena Słodkowska

 

7. Jacek Bartosz Bartosiak


Tytuł pracy: Geostrategiczna sytuacja USA i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Euroazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej.

promotor: dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
promotor pomocniczy: dr Paweł Olszewski

7. Dr Marta Danecka

 

8.    Agnieszka Małgorzata Nitze-Makowska

     otwarcie przewodu:  24.05.2013

    

     Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza

(nauki o polityce).

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Dębnicki

recenzenci:

  • prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

  • prof. dr hab. Jan Rowiński

8. Dr Sławomir Łukasiewicz

 

9. Filip Łukasz Gańczak (18.12.2015)


tytuł rozprawy: Władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej wobec sytuacji politycznej w PRL w latach 1980-1981.

(nauki o polityce)


Promotor: dr hab. Wanda Jarząbek

 

Recenzje:

9. Dr Grażyna Strnad

 

 
 

10. Dr Adam Burakowski

 
 

11. Dr Agnieszka Kuszewska

 

 
 

12. Dr Paweł Ukielski

 
 

13. Dr Andrew Michta