Przewody i postępowania awansowe w toku wg starych zasad
(załączone pliki są w formacie PDF)
Przewody doktorskie Postępowania habilitacyjne Postępowania profesorskie

 

1.    Marcin Frybes

otwarcie przewodu:  25.06.2010 r.

 

Reakcje społeczeństw zachodnich na powstanie i funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1998.

 (nauki o polityce)

Prof. Andrzej Friszke

 

 

2.    Olena Borodiy

otwarcie przewodu: 17.06.2011 r.

Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie w świetle doświadczeń transformacyjnych polski

(nauki o plityce)

Promotor: prof. Jan Kubik

 

 

3.     Maciej Słęcki

otwarcie przewodu:  30.09.2011 r.

Narodowy konserwatyzm. Działalność i myśl polityczna polskich ugrupowań narodowo-konserwatywnych w latach 1918-1928

(nauki o polityce)

Promotor: prof. Zbigniew Stawrowski

 

 

4.     Tomasz Szulc

otwarcie przewodu:  28.10.2011

Petrostate a koncepcja supermocarstwa energetycznego. Przemysł naftowo-gazowy Federacji Rosyjskiej w czasie prezydentury Władimira Putina

(nauki o polityce)

 

(Prof. Włodzimierz Marciniak)

Promotor: prof. Antoni Z. Kamiński (od 19 II 2016 r.)

 

5.    Mirosława Fijałkowska

otwarcie przewodu:  30.11.2012 r.

Aktorzy pozarządowi w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Doświadczenie Republiki Federalnej Niemiec

(nauki o polityce)

 

Promotor: dr hab.  Jacek Czaputowicz, prof. UW 

 

6.    Aleksander Leszek Zawisza

otwarcie przewodu:  24.05.2013

Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji według Białej księgi: realia geopolityczne, założenia strategiczne, decyzje finansowe (2008-213)

(nauki o polityce)

Promotor:  dr hab. Leszek Jesień

 

 

7.    Joanna Pawełek-Mendez

otwarcie przewodu:  28.06.2013

Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji według Białej księgi: realia geopolityczne, założenia strategiczne, decyzje finansowe (2008-213)

(nauki o polityce)

Promotor: prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

 

 

8.    Kamil Lech Jaworski

           otwarcie przewodu:  27.09.2013

Ciągłość i zmiana polityki zagranicznej Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego

(nauki o polityce)

Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer

 

 

9.  Igor Grzegorz Kordas

otwarcie przewodu:  27.09.2013

Formy, metody i środki pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa PRL w zwalczaniu „wrogiej anonimowej propagandy pisanej” (1970-1980)

(nauki o polityce)

 Promotor: prof. dr hab. Jerzy Eisler

 

10.  Daniel Krzysztof Kozik

 

otwarcie przewodu:  27.09.2013

Przydatność geopolityki do wyjaśniania współczesnych stosunków międzynarodowych na przykładzie rywalizacji mocarstw w  Azji Centralnej

(nauki o polityce)

Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz

 

11.  Tomasz Julian Wejman

 

otwarcie przewodu:  27.09.2013

Współpraca Francji i Maroka w latach 1956-2011 jako przykład stosunków Północ-Południe

(nauki o polityce)

            Promotor: prof. dr hab. Stanisław Parzymies