Zakończone postępowania awansowe
(pliki PDF)
Przewody doktorskie Przewody habilitacyjne Postępowania profesorskie

Wykaz (Plik PDF)

1. Dr Marek Migalski   (ZAKOŃCZONE)


Wyciąg z protokołu XXI posiedzenia Rady Naukowej ISP PAN z 22 lutego 2013 r.