Przewody i postępowania awansowe w toku
(załączone pliki są w formacie PDF)
Przewody doktorskie Postępowania habilitacyjne Postępowania profesorskie

1. Magdalena El Ghamari (29.11.2013)

 

Tytuł rozprawy: Wielonarodowe operacje jako instrument kształtowania pokoju w krajach obszaru MENA.

        

promotor: dr hab. Daniel Boćkowski

promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek

 

2. Paweł Jan Godlewski (20.12.2013)

 

Tytuł rozprawy: Kierunki dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski a potencjał wydobywczy w rejonie Morza Kaspijskiego.

        

promotor: dr hab. Daniel Boćkowski

promotor pomocniczy: dr Tomasz Paszewski

 

3. Kinga Wudarska (28.11.2014)

 

Tytuł pracy: Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmitta w kontekście teologii politycznej.

           

Promotor: dr hab. Zbigniew Stawrowski

 

4. Aleksandra Ewa Ciopińska (30.01.2015)

 

Tytuł rozprawy: Komunikacja polityczna w obszarze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie obrony przeciwrakietowej.

        

promotor: dr hab. Daniel Boćkowski

promotor pomocniczy: dr Aleksander Gubrynowicz
 

5. Hubert Jan Kuberski (23.03.2015)

 

Tytuł rozprawy: Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewangera. Oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych dwóch imperiów III Rzeszy i ZSRS, 1940-1945 – kontekst drugowojenny, zimnowojenny i postzimnowojenny.

(nauki o polityce)

        

promotor: prof. dr hab.  Eugeniusz Cezary Król

promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek

6. Katarzyna Golik (27.11.2015)

 
tytuł rozprawy: Polityka edukacyjna a problemy narodowościowe w ChRL na przykładzie mniejszości mongolskiej w latach 1978-2014.

(nauki o polityce)


promotor:   prof. dr hab.  Waldemar J. Dziak

promotor pomocniczy: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

 


7. Mariusz Paweł Olechnowicz (19.02.2016)

Tytuł rozprawy: Kontrterroryzm w polityce bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej (nauki o polityce)

promotor: prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
promotor pomocniczy: dr Jarosław Stelmach

 


8. Łukasz Władysław Jasiński


Tytuł pracy: Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989.

promotor: prof. dr hab. Paweł Machcewicz


9. Anna Witak (30.09.2016)

 

Tytuł rozprawy: Osoby wewnętrznie prześladowane w polityce Azerbejdżanu w latach 1991-2013.


promotor: prof. dr hab. Wojciech Materski

promotor pomocniczy: dr Przemysław Adamczewski


10. Kateryna Pryshchepa (30.09.2016)

 

Tytuł rozprawy: Why it is so hard to reform the country? Post Maidan civic engagement  gap between the Ukrainian metropoles and country side – the political learning perspective


promotor: dr hab. Tomasz Stryjek

promotor pomocniczy: dr Joanna Konieczna-Sałamatin


11. Agnieszka Grażyna Stec (30.09.2016)

 

Tytuł rozprawy: Wielonarodowość jako wyzwanie dla państw w Europie międzywojennej. Próby rozwiązania konfliktu między II RP a mniejszością ukraińską oraz między Królestwem SHS (Jugosławii) a narodem chorwackim w świetle ewolucji reżimu politycznego od demokracji do autorytaryzmu.

 

promotor: dr hab. Tomasz Stryjek

promotor pomocniczy: dr Konrad Świder


12. Maciej Łuczak (28.10.2016)

 

Tytuł rozprawy: Procesy polityczne sygnatariuszy Listu 34 jako narzędzie represji.

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke