Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
Wiceprzewodniczący:   Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński
Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Materski
Sekretarz: Prof. dr hab. Aleksander Manterys

 

 

Komisja Kadrowa Rady Naukowej:

 • Dr hab. Wanda Jarząbek - Przewodnicząca Komisji

 • Prof. dr hab. Andrzej Szpociński 

 • Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski

 Komisja Biblioteczna Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Waldemar J. Dziak

 • Prof. dr hab. Aleksander Manterys

 • Prof. dr hab. Dariusz Stola

 Komisja Dyscyplinarna Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Józef M. Fiszer

 • Prof. dr hab. Andrzej Friszke

 • Prof. dr hab. Andrzej Szpociński

 • Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

 • Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski


Lista członków Rady Naukowej ISP PAN w latach 2015-2018 (Plik PDF)