Projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki


Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

Polityka kształtowania tożsamości państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu Południowego (FUGA 5)

dr Przemysław Adamczewski

2016-2019

Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci (OPUS 10)

dr hab. Grzegorz Motyka

2016-2019

Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. (SONATA 10)

dr Anna Ciepielewska-Kowalik

2016-2019

Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej (SONATA 9)

dr Jakub Wódka

2016-2019

O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej (OPUS 9)

dr hab. Tomasz G. Grosse

2016-2019

Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana? (OPUS 9)

dr Witold Betkiewicz

2016-2019

"Utrwalacze". Portret zbiorowy kadr aparatu bezpieczeństwa PRL 1944-1990 (OPUS 10)

dr hab. Piotr Osęka

2016-2018

Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewanger - oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych dwóch imperiów (III Rzeszy i ZSRR) w latach 1940-1945 (PRELUDIUM 7)

mgr Hubert Kuberski

2015-2019

Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej koncepcji „właściwego istnienia” do koncepcji imperium i geopolityki (OPUS 6)

dr hab. Włodzimierz Marciniak

2014-2016

(zakończony)

Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów – Żydowskiej Partii Robotniczej Bund – w latach 1939-1957 (PRELUDIUM 5)

mgr Martyna Rusiniak-Karwat

2014-2016

(zakończony)

Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej (HARMONIA 5)

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski

2014-2017

Ludzie w sieciach: wpływ kontekstu społecznego na jednostkę i jego rola w kształtowaniu struktury społeczeństwa (HARMONIA 5)

prof. dr hab. Bogdan W. Mach

2014-2017

Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego  (SONATA)

dr Agnieszka Cianciara

2013-2016

(zakończony)

 „W czyim interesie? - polityka niemiecka PRL w latach 1944/45-1989/90” (OPUS 5)


dr hab. Wanda Jarząbek


    2013-2016

(zakończony)

Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku (OPUS )

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

2013-2017

Zachowania wyborcze w III RP w perspektywie ekonomicznej teorii głosowania (ETIUDA 1)

mgr Michał Kotnarowski

 

2013–2014

(zakończony)

Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2012 (SONATA 3)

dr Piotr A. Bajda

2012-2017

Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości relacje (OPUS 3)

prof. dr hab. Ewa Nalewajko

2012–2015

(zakończony)

Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego (OPUS 1)

prof. dr hab. Józef M. Fiszer

2011–2014

(zakończony)

Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu II wojny światowej w Polsce (SONATA 1)

dr Joanna Szymoniczek

2011–2014

(zakończony)

Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego w świetle wybranych tez teorii systemów Niklasa Luhmanna (SONATA )

dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska

2011–2014

(zakończony)

Państwo jako patron w dyskursie potocznym w Polsce. Studium przypadku w województwie mazowieckim (PRELUDIUM 1)

mgr Aleksandra Dudzińska (Adamowicz)

2011–2014

(zakończony)

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2011 (MNiSW 40)

dr hab. Radosław Markowski

2011–2014

(zakończony)

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji wspólnot lokalnych (PRELUDIUM 1)

mgr Anna Ciepielewska

2011–2013

(zakończony)

Czy geoekonomika ma znaczenie w procesach integracji europejskiej? (MNiSW 40)

dr hab. Tomasz G. Grosse

2010–2013

(zakończony)