Projekty dofinansowane ze środków dotacji celowej MNiSW

dla młodych naukowców.

 

 

Tytuł projektu

Wykonawca projektu

Zakład

V Konkurs - 2016

„Geneza antypolonizmu w świetle teorii kolonialnej i postkolonialnej”

mgr Piotr Andrzejewski

Studiów nad Niemcami

„Kontestacja Unii Europejskiej: aktorzy, areny, narracje”

dr Agnieszka Cianciara

Europeistyki

Przemiany edukacji Ojratów w Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang

mgr Katarzyna Golik

Azji i Pacyfiku – Centrum Badań Azji Wschodniej

„Elity sądownicze w Polsce: zasoby i autonomia”

mgr Paweł Maranowski

Badania Elit i Instytucji Władzy

„Postawa Archidiecezji Marsylii wobec procesu integracji imigrantów muzułmańskich”

dr Daria Orzechowska-Słowikowska

Europeistyki

„Analiza przemian programów szkolnych przedmiotów odpowiadających za zagadnienia społeczno-gospodarcze w aspekcie ich powiązań ideologicznych”

mgr Rafał Pląsek

Badań Organizacji Not-for-Profit

IV Konkurs – 2015

„Rozwój i upadek autstriackiego welfare state”

mgr Piotr Andrzejewski

Studiów nad Niemcami

„Spółdzielnie socjalne w usługach wczesnej edukacji i opieki w Polsce jako przykład upowszechnienia usług społecznych z wykorzystaniem kapitału przedsiębiorstw społecznych”

dr Anna Ciepielewska-Kowalik, mgr Katarzyna Adamczyk

Badań Organizacji Not-for-Profit

„Porównanie polityk narkotykowych w krajach europejskich”

mgr Jacek Cieślar

Przemian Społecznych i Gospodarczych

„Sytuacja peryferyjnych mniejszości etnicznych Chin Południowo-Zachodnich”

mgr Katarzyna Golik

Azji i Pacyfiku – Centrum badań Azji Wschodniej

„Drogi asymilacji społeczności muzułmańskiej w Warszawie”

dr Daria Orzechowska-Słowikowska

Europeistyki

„Groby żołnierzy austriackich z okresu I wojny światowej wśród późniejszych grobów niemieckich, w świetle zbirów Austriackiego Czarnego Krzyża”

dr Joanna Szymoniczek

Studiów nad Niemcami

III Konkurs - 2014

„Od totalitaryzmu do demokracji. Austria: kraj i naród po 1945 roku”

mgr Piotr Andrzejewski

Studiów nad Niemcami

„Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po wejściu w życie tzw. ustawy przedszkolnej z 2013 roku. W stronę koprodukcji czy prywatyzacji?”

dr Anna Ciepielewska-Kowalik

Badań Organizacji Not-for-Profit

„Polityka edukacyjna wobec mniejszości mongolskiej w ChRL po 1990 roku”

mgr Katarzyna Golik

Azji i Pacyfiku – Centrum Badań Azji Wschodniej

„Ofiara i przynależność do narodu sprawców – biograficzne stygmaty. Na przykładzie wybranych wspomnień polskich i niemieckich więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrueck”

dr Joanna Szymoniczek

Studiów nad Niemcami

„Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób wewnętrznie przesiedlonych w Azerbejdżanie”

mgr Anna Wirowska

Europy Środkowo-Wschodniej

II Konkurs - 2013

„Antypolonizm w prasie niemieckiej radykalnej prawicy po 1990 roku”

mgr Piotr Andrzejewski

Studiów nad Niemcami

„Gospodarcze uwarunkowania polityki wschodniej Niemiec i Francji po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku”

dr Agnieszka Cianciara

Europeistyki

„Regionalne zróżnicowanie głosowania ekonomicznego w Polsce w wyborach parlamentarnych w 2011 roku”

mgr Michał Kotnarowski

Badań nad Polityką

„Społeczno-kulturowe uwarunkowania współczesnej polityki integracyjnej Francji wobec państw Afryki Północnej”

dr Daria Orzechowska

Europeistyki

„Socjalizacja w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego”

mgr Anna Radiukiewicz

Badania Elit i Instytucji Władzy

„Przemiany instytucji społecznych”

dr Ireneusz Sadowski

Systemów Społeczno-Politycznych

„Społeczna odpowiedzialność korporacji wielonarodowych”

mgr Monika Szałanek

 

„Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku i dowód jego historycznie uwarunkowanej europejskiej wielokulturowości”

dr Joanna Szymoniczek

Studiów nad Niemcami

„Turecki antyamerykanizm. Implikacje dla partnerstwa turecko-amerykańskiego”

dr Jakub Wódka

Europeistyki

I Konkurs - 2012

„Analiza zachowań polskich wyborców w perspektywie teorii Columbia i Michigan z wykorzystaniem modeli równań strukturalnych”

mgr Michał Kotnarowski

Badań Porównawczych nad Polityką

„Współczesna polityka integracyjna Francji wobec państw regionu Morza Śródziemnego”

dr Daria Orzechowska

Europeistyki

„Zróżnicowanie profili kognitywnych i sposobów korzystania z sieci w Polsce ze względu na orientację polityczną i przynależność pokoleniową”

mgr Katarzyna Abramczuk, mgr Adam Kęska

Przemian Społecznych i Gospodarczych

„Przemiany instytucji publicznych w Polsce w perspektywie neoinstytucjonalnej”

mgr Ireneusz Sadowski

Systemów Społeczno-Politycznych

„Niepamięć i pamięć o miejscach pamięci. Losy niemieckich cmentarzy wojennych z okresu pierwszej wojny światowej w Polsce”

dr Joanna Szymoniczek

Studiów nad Niemcami