Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (NPRH), NCBiR oraz inne źródła.

 

Tytuł projektu

Kierownik

Projektu

Okres

realizacji

Dokumenty przełomu. Polska transformacja ustrojowa w latach 1989 - 1991 w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność" oraz Komitetów Obywatelskich „Solidarność" (NPRH, moduł 1.1)

dr hab. Irena Słodkowska

2014-2018

„Skok w nowoczesność”. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Angielski przekład i wydanie monografii (NPRH, moduł 3.1)

dr Adam Leszczyński

2014-2017

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce  (NPRH, moduł 3.1)

dr hab. Marcin Zaremba

2014-2017

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys (NPRH, moduł 3.1)

dr hab. Marcin Zaremba

2014-2017

Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja ruchu. Solidarność - nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (NPRH, moduł 1.1)

dr Marcin Zaremba

2013-2017

 

National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies (NCBiR)

dr Krzysztof Kasianiuk

2013-2015

(zakończony)

Pokolenie ’68 (NPRH, moduł 1.2)

dr Piotr Osęka

2012-1013

(zakończony)

Master Sun’s Rules of Warfare. A Study of the Treatise and Its New Polish and English Translation with Comments and Explanation (Chiang Ching-Kuo Foundation – Taiwan)

dr hab. Krzysztof Gawlikowski

2003-2016

(zakończony)