prof. dr hab. DZIAK  Waldemar J. prof. dr hab. MACH  Bogdan W. prof. dr hab. NOWIK Grzegorz
prof. dr hab. FISZER  Józef M.  prof. dr hab. MACHCEWICZ  Paweł prof. dr hab. PACZKOWSKI Andrzej
prof. dr hab. FRISZKE  Andrzej
(Członek korespondent PAN)
prof. dr hab. MADAJCZYK Piotr  prof. dr hab. ROSZKOWSKI Wojciech
prof. dr hab. JAROSZ  Maria   prof. dr hab. MANTERYS  Aleksander prof. dr hab. STOLA  Dariusz
prof. dr hab. JASIEWICZ  Krzysztof prof. dr hab. MATERSKI Wojciech prof. dr hab. SZPOCIŃSKI  Andrzej
prof. dr hab. KAMIŃSKI  Antoni Z. prof. dr hab. NALEWAJKO  Ewa prof. dr hab. ŻELICHOWSKI Ryszard