Program „Ocena” jest aktywny do dnia 30 listopada b.r. (termin złożenia sprawozdań z prac wykonanych w minionym roku).

W przypadku pierwszego wejścia do programu należy zignorować pole „użytkownik” oraz pole „hasło” (nie wpisywać danych). Po naciśnięciu „Nie pamiętasz hasła” należy wpisać swój adres e-mailowy, na który w ciągu minuty powinna przyjść odpowiedź z nazwą użytkownika i hasłem.

Przypomnienie zapomnianego hasła może nastąpić po wypełnieniu pola „użytkownik” i kliknięciu „Nie pamiętasz hasła”. Odpowiedź z hasłem przyjdzie na adres e-mailowy użytkownika.

     Po zalogowaniu się, w celu wypełnienia ankiety, należy wejść do okienka „Edycja”. Skasować wiersz można za pomocą opcji „usuń” znajdującej się na końcu danego wiersza (należy przesunąć obraz strony przyciskiem na dole strony). Zaleca się zapisywanie każdego wiersza. Po zakończeniu wpisywania danych należy zapisać formularz („zapisz i wyjdź”). W celu wydrukowania formularza należy wejść do okienka „Eksport”. Wydrukowany formularz należy podpisać i przekazać kierownikowi Zakładu / Pracowni do zaakceptowania.

Swoją liczbę cytowań można sprawdzić na stronie:

  
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=N2lcL7Pddp7N4c5Glhe&preferencesSaved


Dostęp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki:
  
http://www.wbn.edu.pl/Definicje przydatne przy sprawozdaniu (plik PDF)                            Zaloguj się do programu sprawozdawczego OCENA