PAN:      Polska Akademia Nauk 
NCN:      Narodowe Centrum Nauki 
CC:      Collegium Civitas 
PGSW:      Polskie Generalne Studium Wyborcze
CBAP:      Centrum Badań Azji i Pacyfiku 
Zakład Europeistyki ISP PAN:      Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego
Dokumenty Przełomu 1989-1992      Polska transformacja ustrojowa w latach 1989 - 1991 w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego,
     Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność" oraz Komitetów Obywatelskich  „Solidarność"
SITUS. Moje miejsce w społeczeństwie      Projekt realizowany wspólnie przez Instytut Studiów Politycznych PAN i dziennik Rzeczpospolita. 
Ludzie w sieciach      Badanie ankietowe prowadzone przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk oraz USA i Wielkiej Brytanii. 
Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy      Elity administracyjne i polityczne państwa: kariery, tożsamości, relacje". 2011/03/B/HS5/00825 (NCN).
ÖMAA      Österreichische Mediathek Audiovisuelles Archiv 
   
Pol-Int: