Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Koło Naukowe Młodych Dyplomatów Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję naukową nt: Unia Europejska po Brexicie – szanse i zagrożenia.
11 maja 2017 roku, godz. 10:00-15:00sala 130
ul. Świeradowska 43, Warszawa (Uczelnia Łazarskiego)
           
             W dniu 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy w ogólnonarodowym referendum wyrazili chęć opuszczenia Unii Europejskiej. Decyzja ta z pewnością znajdzie odzwierciedlenie nie tylko w polityce Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, ale także jej poszczególnych państw członkowskich. Choć nieznany jest jeszcze dokładny termin Brexitu, ani sposób jego przeprowadzenia, to możliwe skutki rodzą wiele pytań: jaki kierunek integracji przyjmie Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii; jak zmieni się pozycja międzynarodowa Unii Europejskiej?; jakie będą dalsze warunki współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską; czy i jak potencjalny Brexit wpłynie na politykę europejską i zagraniczną Polski?
             Celem organizowanej konferencji naukowej jest nie tylko dyskusja na temat samej istoty Brexitu, ale przede wszystkim określenie scenariuszy na przyszłość dla Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, a także polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Do udziału zapraszamy studentów, naukowców, dziennikarzy i wszystkich, którym bliska jest tematyka organizowanej przez nas konferencji.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu aplikacyjnym na adres sekretarza konferencji, Pana mgra Mateusza Czasaka – mateusz.czasak@gmail.com, do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

            Kierownik Katedry MSP                                              Przewodnicząca KNMD

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer                                          Yuliia Hrebennikova


Pobierz Formularz zgłoszeniowy (Plik MS Word)