Ambasada RP w Kijowie, Stacja Naukowa PAN w Kijowie oraz instytut Studiów Politycznych PAN

 

zapraszają do udziału w projekcie

 

25 lat wolnej Polski i Ukrainy – perspektywa akademicka

 

organizowanym z okazji ćwierćwiecza nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Ukrainy w 1991 roku.


1. Do udziału w projekcie zapraszamy badaczy z Polski: historyków, politologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych. Udział polega na wygłoszeniu na wybranych poprzez organizatorów uniwersytetach ukraińskich otwartych wykładów prezentujących stan badań na temat relacji polsko-ukraińskich oscylujących wokół tematyki:

·         polska i ukraińska polityka zagraniczna w latach 1991-2016

·         rozpad ZSRS w polskiej i ukraińskiej historiografii

·         NATO oraz UE w polityce Polski i Ukrainy po 1991 roku

·         transformacja w Polsce i na Ukrainie, różnice i podobieństwa

2. Organizatorzy zapewniają: przejazd, hotel i honorarium autorskie. Wykłady zostaną przeprowadzone w okresie 1 listopada – 15 grudnia 2016. Terminy przedsięwzięć zostaną ustalone z przedstawicielami Ambasady RP w Kijowie.

3. Wybór uczestników projektu nastąpi na podstawie decyzji komitetu organizacyjnego. Miejsca wykładów zostaną ustalone przez wykładowców z Ambasadą RP w Kijowie. Dyplomaci udzielą wsparcia organizacyjnego przy organizacji przedsięwzięcia.

 

The organizing committee of project: Jan Piekło, Henryk Sobczuk, Paweł Kowal, Grzegorz Motyka.

The secretary of project: Emila Jasiuk.

 

 

Application Form

(please send the completed form by 15 October 2016)

 

E-mail address:

 

Name:

 

Place of work, academic title, position, university etc:

 

address, telephone contact, e-mail ,

 

Title of the proposal of lecture:

equipment for presentations (please specify from among the following:) multimedia projector + laptop, overhead projector:

 

a summary of the lecture (about 10 sentences):