Dyrektor:   prof. dr hab. Grzegorz MOTYKA
p.o. Zastępca Dyrektora ds. naukowych:   prof. dr hab. Ewa NALEWAJKO
p.o. Zastępca Dyrektora ds. ogólnych:   dr Agnieszka CIANCIARA
Główny Księgowy:   Hanna DAJNOWSKA