Siedziba:
ISP PAN, ul. Marszałkowska 17;
tel. (22) 350 93 03

Godziny otwarcia:
Dni powszednie w godzinach 9.00-15.00

Kierownik:
mgr Magdalena Dołbakowska


Informacje:
Księgozbiór Biblioteki obejmuje ponad 21000 tomów z dziedziny socjologii, historii, zagadnień politologicznych (w tym leksykony, encyklopedie i informatory) w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim i innych. Biblioteka posiada 6918 tomów bieżących czasopism krajowych i zagranicznych.


 

Bazy czasopism zagranicznych dostępne w sieci lokalnej
ELSEVIER Springer WILEY-BLACKWELL EBSCO CAMBRIDGE
   
         

 

 

Warto odwiedzić
         
       

 

 

Indeksy cytowań
SCOPUS           Web of KNOWLEGE
    

 

 

Biblioteki cyfrowe i repozytoria
POLONA AMUR RUB CYFROWA BIBLIOTEKA PISM
 
LECTORIUM  Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych      
     

 

 

   Czytelnia jest ogólnodostępna.


Ze względu na fakt, iż magazyn biblioteki znajduje się poza lokalem Instytutu, zbiory udostępniane są czytelnikom po uprzednim zgłoszeniu wybranych tytułów.

.