Zespół Dokumentacyjny Archiwum Partii Politycznych

 

Kierownik: p.o. prof. nadz. dr hab. Irena Anna Słodkowska.

 


    
     Archiwum Partii Politycznych działa w strukturze Instytutu Studiów Politycznych PAN od 199
3 r. Archiwum stanowi unikatowy zespół, w ramach którego zbierane są dokumenty i publikacje, wytworzone przez kilkadziesiąt polskich partii i ugrupowań politycznych, które od wyborów czerwcowych 1989 roku posiadały lub posiadają swą reprezentację parlamentarną. Monitorowana jest także działalność partyjnych frakcji, organizacji młodzieżowych oraz oddziałów terenowych. Od roku 2000 Archiwum znajduje się w UNESCO Archives Portal.

     Zbiory dokumentów w Archiwum obejmują m.in. uchwały, oświadczenia, statuty partyjne oraz  materiały programowe i wyborcze. W zasobach Archiwum znajdują się również biuletyny i inne rodzaje prasy partyjnej, materiały ze zjazdów i kongresów partyjnych, publikacje książkowe, ulotki, plakaty, materiały audiowizualne, itp. APP ISP PAN posiada aktualne informacje na temat siedzib i władz poszczególnych partii i ugrupowań, będących przedmiotem prac Archiwum.

 


 

Archiwum jest czynne w poniedziałki i środy.

 

Ze względu na problemy lokalowe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (022) 825 52 21 wew. 119 lub na adres e-mail: archpp@isppan.waw.pl