Tel. (22) 825 52 21
Dział Finansów i Płac -

Hanna Dajnowska (kierownik, gł. księgowy),
mgr Magdalena Machnicka

w. 121
Dział Obsługi Badań Naukowych i Promocji -

mgr Ewa Balcerek (kierownik),

mgr Ewa Kwiatkowska.

w. 125
Dział Wydawnictw -

mgr Elżbieta Krzewska, (p.o. kierownik)

mgr Maria Baltaziuk,

mgr Józef Dawid (dział sprzedaży)
mgr Agata Sawicka-Korgol

w. 118

w. 123

Biblioteka -

mgr Magdalena Dołbakowska (kierownik).

(22) 350 93 03
Sekretariat -

mgr Małgorzata Flur (kierownik),
Teresa Senator.

w. 111
w. 110
Dział Kadr -

mgr Barbara Kowalska (kierownik).

w. 122
Dział Administracyjno-Gospodarczy -

mgr Danuta Zmelonek (kierownik).

w. 116
Radca Prawny -

mec. Maciej Łuczak.

 
Dział Dydaktyczny -

prof. dr hab. Ryszard Żelichowski.

 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni - dr Aleksander Gubrynowicz, dr Adam Leszczyński, dr Sławomir Nałęcz, dr Krzysztof Persak, dr Paweł Ukielski, mgr Tomasz Szulc.