Waldemar Jan DZIAK urodzony 7 stycznia 1952 r. w Warszawie.

Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1976). W 1982 r. na tymże Wydziale obronił rozprawę doktorską pt. "Walka o koncepcję linii politycznej KP Chin w latach 1956 - 1960",  za którą wyróżniono go nagrodą rektora II stopnia. Od 1976 do 1990 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. był adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Stopień dr habilitowanego uzyskał w ISP PAN w 2001 r. za książkę „Kim Ir Sen: Dzieło i polityczne wizje”, a w 2010 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie kieruje Zakładem Azji i Pacyfiku – Centrum Badań Azji i Pacyfiku, w którym zajmuje się problematyką Korei Północnej i Chin.  

Członek Zarządu Towarzystwa Azji i Pacyfiku (z siedzibą w Toruniu) i Rady Programowej pisma „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”.

 

Wybrane publikacje

·         Walka o koncepcję linii politycznej Komunistycznej Partii Chin w latach 1956-1960 (1982); 

·         Eurokomunizm - teoria i praktyka (1988); 

·         Stalin, stalinizm, stalinowcy (1990); 

·         Albania. Między Belgradem, Moskwą i Pekinem 1948-1978 (1991); 

·         Chiny - wschodzące supermocarstwo (1996); 

·         Kim Ir-sen. Dzieło i polityczne wizje (2000);  
Korea - pokój czy wojna? (2003); 

·         Kim Jong-il. Biografia polityczna (2004);  

·         Korea - broń masowego rażenia (2004); 

·         Północnokoreańskie akty dywersji i prowokacje: rodzaje działań i chronologia (2005); 

·         Korea & Chiny. Przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty.  
   
(Tom 1: Strategia i polityka,  Tom 2: Gospodarka i granice (2006); współautor razem z J. Bayerem.  

·         Mao. Zwycięstwa, nadzieje, klęski (2007);  współautor razem z J. Bayerem.  

·         Perspektywy rozwoju ekonomicznego KRLD na tle reform w 2002 r. (2008);  

·         Obywatele Japonii w niewoli północnokoreańskiej (2009);  

·         Korea Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzy (2009);  

·         Kilka uwag o chińskim nacjonalizmie (2010);

·         Pjongjang rok 1956 ; odtajnione sowieckie dokumenty (2010);

·         Republika Korei. Zarys ewolucji systemu politycznego (2011);

·         Porywacze Yodogo. Działalność japońskiej Frakcji Armii Czerwonej w latach 1969-1972 w kontekście porwań obywateli Japonii do Korei Północnej (2012);

·         Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju (2012);redaktor tomu razem z K. Gawlikowskim i M. Ławacz.

·         Kim Dzong Un. Kronika życia i walki (2013);  

·        Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza; współautor z M. A. Pawińskim, (2014);

·        Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich; współautor z J. Bayerem, (2014).

 

 

Waldemar Jan DZIAK born 7 stycznia 1952 in Warsaw.

Alumnus of Faculty of Journalism and Political Sciences of Warsaw University (1976), where he completed PhD in 1982 The Struggle on the Concept of Political Line of CPC in 1956 – 1960 (honored with the rector’s award).  Since 1976 until 1990 worked in Warsaw University, since 1991 assistant professor at the Institute of Political Studies of Polish Academy of Sciences. In 2001 became an associate professor (with habilitation), and since 2010 – full professor. Head of the Centre of Asia and Pacific Studies.

Fields of the studies: North Korea and contemporary China; international relations in East Asia.

A Member of the Board of the Polish Asia-Pacific Association and a member of the Editorial Committee of the journal “Asia-Pacific: Society-Politics-Economy”.