Katarzyna Golik

     Absolwentka kierunków: mongolistyka i tybetologia Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium, 2009) oraz finanse i bankowość na Wyższej Szkole Ekonomicznej (licencjat, 2010). W ramach stypendiów naukowych studia w Instytucie Języka i Kultury Mongolskiej Państwowego Uniwersytetu w Ułan Bator (2006-2007), Instytucie Edukacji Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego Prowincji Liaoning w Dalian (2011), Instytucie Studiów Mongolistycznych oraz Instytucie Edukacji Międzynarodowej Uniwersytetu Mongolii Wewnętrznej w Hohhot (2012). Studiowała też na WNE i innych jednostkach UW, SWPS, ISP PAN/CC.

 

Wybrane publikacje:

 • “Internal Orientalism” in the Context of a State-Nation Building Process in the People’s Republic of China, [w:] Dálnę vęchod, Ročník IV, Univerzita Palackého v Olomouci, Ołomuniec 2014;

 • Facing the Decline of Minority Languages: The New Patterns of Education of Mongols and Manchus, Rocznik Orientalistyczny T. LXVII, Z. 1, 2014.

 • Recenzja: Chiny czasu przemian, (Rob Gifford, Chińska droga. Podróż w głąb Państwa Środka, tłum. Joanna Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 310.), Azja-Pacyfik Rocznik 17/2014;

 • Chińscy obywatele w cyberprzestrzeni, [w:] J. Osiński, J. Radziszewska, „Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Polska. Gospodarka. Świat.”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014;

 • Zarys problemów współpracy Polska-Chiny na przykładzie Mongolii Wewnętrznej, [w:] Azja-Pacyfik Rocznik 16/2013;

 • Profesor Bjambyn Rinczen, Azja-Pacyfik Rocznik 16/2013;

 • Recenzja: Mongolia dzisiaj (Oyungerel Tangad, Scheda po Czyngis-chanie. Demokracja po mongolsku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013, ss. 280), [w:] Azja-Pacyfik Rocznik 16/2013;

 • Mongolia, [w:] W. J. Dziak, K. Gawlikowski „Przemiany polityczne w Azji Wschodniej w latach 2012 – 2013”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013;

 • Sytuacja polityczna i gospodarcza Republiki Mongolii (1990 - 2013), [w:] W. J. Dziak, K. Gawlikowski, „Przemiany polityczne w Azji Wschodniej w latach 2012 – 2013”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013;

 • W popkulturowym tyglu muzycznym... Tendencje przemian kultury masowej w Chinach współczesnych, [w:] W. J. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz, „Chiny w XXI wieku, Perspektywy rozwoju”, ISP PAN, Warszawa 2012;

 • Mongołowie na tle innych mniejszości Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] „Wielkie przemiany w Chinach, Próba bilansu reform Deng Xiaopinga”, SWPS, Warszawa 2012;

 • Uwarunkowania stabilności finansowej na rynku nieruchomości w ChRL, [w:] A. Alińska, B. Pietrzak, „Stabilność finansowa – instrumenty, instytucje, uwarunkowania”, CeDeWu, Warszawa 2012;

 • Wpływ lokalnych uwarunkowań na funkcjonowanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] „Mazowsze - Studia regionalne” nr 9, Warszawa 2012;

 • Problem niepodległości Mongolii w polityce Chin po II wojnie światowej, z J. Rowińskim, [w:] „Stosunki międzynarodowe” nr 3-4 (t. 44) 2011, ISM UW, Warszawa 2011;

 • Polityka względem języka mongolskiego w Regionie Autonomicznym Mongolia Wewnętrzna, [w:] „Pongo”, Tom IV - Tekst i działanie, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2011;   

 • Witold Jabłoński – Niesłusznie zapomniany polski sinolog, [w:] „Azja-Pacyfik” 12/2009, Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 2009;

 • Polish Travellers in Mongolia, [w:] “International Sympozium on Arjai Grotto, Collection of Papers”, Inner Mongolian People’s Press, Höhhot  2008 oraz [w:] “Arjai 2008”, Inner Mongolian Academy of Social Sciences/Academy Arjai Grotto Otog, 2008.


     Alumnus of Faculty
of Mongolian and Tibetan Studies, Warsaw University (master’s degree, 2009) and Banking and Finance, Warsaw College of Economics (bachelor’s degree, 2010). Awarded scholarships to study in National University of Mongolia (2006-2007), Liaoning Normal University (2011) and Inner Mongolia University (2012). Also studied in Faculty of Economic Science and other faculties of Warsaw University, Warsaw School of Social Science and Humanities, Institute of Political Studies of Polish Academy of Sciences/Collegium Civitas.