Aktualności

W grudniowym numerze "Studiów Politycznych" (vol. 32/2013) ukaże się artykuł dr Anny Ciepielewskiej-Kowalik pt. Organizacje non-profit w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 r. Nowy model aktywizacji wspólnot lokalnych i instytucjonalizacji ich inicjatyw czy odpowiedź na kryzys finansów publicznych?

Pod koniec 2013 r. w publikacji A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (Red.) Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" ukaże się artykuł dr Anny Ciepielewskiej-Kowalik pt. Znaczenie rozwoju powszechnego systemu usług opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce. W stronę nowego kontraktu społecznego wobec współczesnych wyzwań demograficznych, ekonomicznych i społecznych, który przedstawia wyniki analiz projektowych.

19-21.09.2013 dr Anna Ciepielewska-Kowalik przedstawiła wyniki badań projektowych w zakresie modeli reformowania polityki opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 r., ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trzeciej fazy transformacyjnej polityki społecznej (2007-2013) podczas VIII Zjazdu Pedagogicznego w Gdańsku

1-5.07.2013 dr Anna Ciepielewska-Kowalik przedstawiła wyniki badań projektowych na 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise 'If not-for profit, for what? And how?'w Liege (Belgia), Konferencja zorganizowana przez Międzynarodową Sieć Badawczą EMES, we współpracy ze Szkołą Zarządzania Uniwersytetu w Liege oraz Centrum Ekonomii Społecznej w Liege

13-15.06.2013 Spała - na XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Polityków Społecznych dr Anna Ciepielewska-Kowalik przedstawiła wyniki badań projektowych w kontekście budowania spójności społecznej w Polsce

15-19.04.2013 - realizacja badań terenowych w województwie śląskim. To już ostatnie województwo w ramach projektu, które objęto badaniem. Łącznie w 5 województwach badaniem objęto 32 organizacje non-profit prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, działające na terenie 32 gmin.

10-12.04.2013 w Pradze na XVII IRSPM Conference 'Public sector responses to global crisis' zorganizowanej przez Masaryk University dr Anna Ciepielewska-Kowalik zaprezentowała wyniki badań projektowych w zakresie współprodukcji usług opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce

3.04.2013 w Instytucie Studiów Politycznych PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Ciepielewskiej-Kowalik pt. Rola organizacji non-profit w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 r. Niniejsza praca zawiera wyniki badań projektowych.

28.02.2013 w Opolu odbyła się Konferencja Rynek-Społeczeństwo-Kultura, na której zaprezentowano wyniki analiz i badań projektowych w kontekście odpowiedzi na pytanie na czy udział organizacji pozarządowych w planowaniu i implementacji usług przedszkolnych jest budowaniem nowego, włączającego inne podmioty w zadania państwa, modelu czy należy traktować go jako zrzekanie się przez państwo zadań publicznych z powodów wyzwań ekonomicznych/demograficznych?

12-16.11.2012 - realizacja badań terenowych w województwie kujawsko-pomorskim

23-27.04.2012 - realizacja badań terenowych w województwie podlaskim

19-23.03.2012 - realizacja badań terenowych w województwie wielkopolskim

12-16.03.2012 - realizacja badań terenowych w województwie świętokrzyskim